28 Januari 2011 – Uitreiking Molenaar & Zwarthoed Stimuleringsprijs voor Bep Steenmeijer

Het Molenaar & Zwarthoed Stimuleringsfonds bestaat sinds 1997. Een stimuleringsbijdrage wordt gegeven aan die personen die zich op sportief of cultureel gebied positief hebben onderscheiden en zijn voorgedragen door hun vereniging.

Dit jaar heeft het bestuur van Stichting de Pinguins, onze zweminstructrice vanaf het eerste uur, Bep Steenmeijer genomineerd voor deze prijs.

Gelukkig heeft de beoordelingscommissie van de gemeente hierop positief gereageerd (hoe kon het ook anders!) en werd Bep samen met nog 14 andere personen, 28 januari 2011 uitgenodigd om de prijs in ontvangst te nemen.

Ten overstaande van vele toeschouwers in de voetbalkantine te Volendam, is zij in het zonnetje gezet middels een mooie speech door Hans Bakker van het kantoor, een prachtige bos bloemen en een leuke bijdrage.

Bep, van harte proficiat!

20110128_stimulering_Bep_Steenmeijer