Historie

Een klein beetje geschiedenis

In december 1974 werd, in samenwerking met de zwemclub van het Prinses Beatrixfonds, een open dag gehouden in het toen nog pas geopende Sportfondsenbad te Volendam. Na deze geslaagde middag werd besloten “De Pinguins” op te richten, hetgeen geschiedde op 1 april 1975. In 2010 was dat dus 35 jaar geleden.

In de oprichtingsakte staat als doel: de bevordering van sport en andere activiteiten door mindervaliden in de ruimste zin van het woord.

Wekelijks wordt, vanaf toen, op zaterdagochtend zwemles aan kinderen en volwassenen met een beperking gegeven door instructrices, bijgestaan door vrijwillige begeleiders.

Ook het paardrijden voor mensen met een beperking werd door “De Pinguins” van de grond getild. Op 7 maart 1982 werd de aangepaste manege in Spijkerboor feestelijk geopend. De paardrij afdeling is inmiddels gestopt. Voor het paardrijden was in september 2004 te weinig belangstelling over, zodat het bestuur genoodzaakt was deze afdeling op te heffen.

In 1983 werd een kano-afdeling opgericht welke ook is opgeheven. Kanovaren voor mensen met een beperking heeft inmiddels al jaren zijn plek gevonden bij Kanovereniging Edam aan het Oorgat te Edam.

Uit een sport-instuif, die door “De Pinguins” georganiseerd werd in “Het Bolwerck” te Edam, is ook een goalball-afdeling voortgekomen. Goalball is een sport voor blinden en slechtzienden. De goalballvereniging “De Dwarsliggers” is in 1989 zelfstandig verder gegaan en bestaat nog steeds.

De zwemafdeling van “De Pinguins” is nog steeds een bloeiende activiteit. Elke zaterdagmorgen van half negen tot tien uur beleven meer dan 70 kinderen en volwassenen veel plezier in zwembad De Waterdam te Volendam. De oprichters, (ex) bestuursleden en onze onvolprezen vrijwilligers mogen terecht trots zijn op het feit dat dit al zoveel jaar zo succesvol is. Dat geldt helemaal voor de mensen van het eerste uur, die nog steeds actief zijn bij “De Pinguins”, te weten: Bep Steenmeijer, Maja en AndrĂ© Geiger, Rie Meekel en Maria Tros.

HULDE! HULDE!

Mieke Helgering, secretaris

< terug