Introductie voortgangsbandjes

2016-12-10 | Tijdens het Sinterklaasfeest zijn er zwembandjes aan de kinderen die zwemles volgen uitgedeeld.

Vanmorgen hebben  we al wat bandjes mogen zien tijdens de zwemles, heel goed!Het is de bedoeling dat de bandjes (waarbij het niveau van de kinderen duidelijk herkenbaar is) iedere week wordt gedragen. 

De bandjes komen in de plaats van het stickerboekje; bij vooruitgang of het behalen van een diploma ontvangt het kind een nieuw bandje. 

De kinderen die niet op het Sinterklaasfeest zijn geweest en dus nog geen polsbandje hebben krijgen die in januari alsnog. Graag melden bij Linda of Willia.