Ledenadministratie / Contributie

Voor informatie over lidmaatschap en contributie kunt u terecht bij:
Linda Koning via het emailadres: info@pinguins.nl

Zij kan u verdere informatie verstrekken voor nieuwe leden. Na twee keer gratis proefzwemmen kunt u middels ondertekening van het inschrijf en machtigingsformulier het lidmaatschap definitief maken. Door op de linkt te klikken download u het formulier (*.pdf).

Kosten:
De contributie bedraagt EUR 18,00 per maand ongeacht leeftijd of les. De contributie wordt omstreeks de 10e van de maand automatisch geïncasseerd.

Afwezig wegens ziekte:
Indien langer dan 2 maanden niet kan worden gezwommen wegens ziekte, dient dit middels een doktersverklaring te worden aangetoond en wordt de contributie over de betreffende maanden gerestitueerd.

Opzegging:
Opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren aan de ledenadministratie. Opzegtermijn 1 maand.

< terug