Lidmaatschap

Heeft u interesse uw kind bij De Pinguins te laten zwemmen dan kunt u ons bereiken via het contactformulier. Uw kind mag twee keer gratis proefzwemmen waarna u een inschrijf- en machtigingsformulier ontvangt voor officiële aanmelding bij De Pinguins.

Contributie

De contributie bedraagt EUR 20,00 per maand ongeacht leeftijd of les. De contributie wordt 12 maanden per jaar automatisch geïncasseerd omstreeks de 10e van de maand. Indien langer dan 2 maanden niet kan worden gezwommen wegens ziekte, dient dit middels een doktersverklaring te worden aangetoond en word de contributie over de betreffende maanden gerestitueerd. 

Opzegging

De opzegtermijn is 1 maand. De opzegging kan alleen schriftelijk ingediend worden bij de ledenadministratie via het contactformulier. 

Voor meer informatie over aanmelding, lidmaatschap en contributie kunt u een mail sturen via het contactformulier.