Vrienden van

De eerste periode van de zwemles bestaat uit plezier Zwemvereniging De Pinguins probeert zoveel mogelijk de contributie voor het zwemmen laag te houden. Dit betekent dat wij grotendeels afhankelijk van donaties en giften zijn. De vereniging draait volledig op vrijwilligers. Donaties en giften komen volledig ten goede aan de vereniging en spelen een belangrijke rol. Wij zijn de onderstaande bedrijven dan ook ontzettend dankbaar voor hun steun en financiële bijdrage. Zonder hen geen Pinguins!

Onze sponsoren

Wat kun je zelf doen?

Naast donaties van bedrijven zijn giften van particulieren ook van harte welkom.

Draag je zwemvereniging de Pinguins een warm hart toe en wil je ons graag financieel ondersteunen met een gift? Maak jouw gift over naar NL95RBRB0919576559 ten name van Stichting De Pinguins. Ook is het mogelijk De Pinguins op te nemen in het testament. 

Je kunt ons ook op andere manieren steunen:

AVIA clubsparen

Tanken en tegelijkertijd jouw sportclub of vereniging sponsoren; het kan met de AVIA Clubspaarkaart. Met clubsparen van AVIA sparen leden, familie en vrienden bij iedere tankbeurt punten. De club mag na verzilvering het bedrag geheel naar eigen inzicht besteden. Lees hier hoe je dit aanvraagt.

Vomar club is koning sparen

Jij kunt de kas van jouw club eenvoudig en geheel kosteloos spekken! Dat doe je door je Klant-is-Koning kaart aan jouw club te koppelen en simpelweg bij het boodschappen doen je kaart te scannen bij de kassa. En het kost jou niets, want Vomar maakt elk kwartaal 0,5%* van het totaalbedrag aan boodschappen van alle gekoppelde Klant-is-Koning kaarten over aan de club. Lees hier hoe je dit kunt regelen.

De Pinguins heeft de ANBI status

ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Een stichting met een ANBI-status zet zich voor minstens 90% in voor het algemeen belang. De resultaten van de werkzaamheden die de ANBI uitvoert, zijn nuttig voor de gehele samenleving. Om die reden is een donatie door een particulier of een vennootschap aftrekbaar  van de inkomsten- of vennootschapsbelasting en is er geen schenk- of erfbelasting verschuldigd. Het is daardoor aantrekkelijk  om te doneren aan een stichting met een ANBI-status. 

Bedankt voor jouw steun!